Association of Estonian Printmakers 

JÜRI HAIN "Jüri Haini elust ja tegemistest"


JÜRI HAINI mälestusnäitus Ants Laikmaa muuseumis
Näituse kuraator Marje Üksine
05.05- 29.06.2023

Käesolev väljapanek on pühendatud Jüri Hainile ja sisaldab näiteid temale tehtud eksliibristest, mõnest portreest, tema enda loodust ja fotokollaaži näidetega mõnedest elusündmustest.

Kultuuriloolane, kunsti- ja raamatuteadlane Jüri Hain sündis 4.juunil 1941.aastal haritlasperekonnas.

 Varakult välja kujunenud kunstihuvi viis Jüri Haini juba enne keskkooli lõpetamist graafikameister Voldemar Kanni juurde õpipoisiks. Sealt sai alguse tegutsemine kunstiväljal, mis kestis tema surmani.

 Lõpetanud keskkooli 1959. aastal asus ta tööle Graafika Eksperimentaalateljeese. Siitpeale sai temast aktiivne graafika propageerija, võtmeisik Tallinna graafikatrienaalide korraldamisel ja graafikute eestkõneleja.

 Ta on koostanud üle saja kataloogi, graafikamapi ja raamatu, avaldanud üle kuuesaja kunsti-ja kultuurialase kirjutise. Tema töid on pärjatud mitmete auhindadega, ta on Kunstnike Liidu auliige.

1960ndatel alustas ta tihedat koostööd Rahvusraamatukoguga. Esialgu oli see seotud eksliibrisekoguga, mis laienes hiljem raamatuillustratsioonile. 2000ndatel alustatud Rahvusraamatukogu vanagraafika uurimise tulemusena sündis mitu näitust ja kataloogi. Oma elu viimaseil aastakümneil tegi ta aktiivset koostööd Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega tutvustamaks avalikkusele selle asutuste rikkalikke kunstikogusid.

Kümmekond näitust koostas ta enda tehtud fotodest, kunstist oma kodust ja enda koostatud- kirjutatud väljaannetest.

Jüri Haini suri 16. juulil 2022. Nekroloogis kirjutab Jaan Undusk „… temaga oleme kaotanud ühe neist vähestest, kes kandis oma peas kogu eesti kultuuri“.

Jüri Hain oli suur siinse maja sõber. Ta pidas lugu Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamisest ja tuli sageli siia külla, olles kursis maja kultuurialase tegevusega.

Eelmine
LEMBE RUBEN "Tingimusteta armastuse õppetund"/ "A Lesson of Unconditional Love"
Järgmine
Sarah Michelle Epping : Narcosis

Lisa kommentaar

Email again: