Association of Estonian Printmakers 

Katariin Mudist "Nälkjad nagu meie"


Katariin Mudist "Nälkjad nagu meie/ Slugs like us”" HOP galeriis.
(ENG below)
Näitus avatakse 18. aprillil kell 18.00 koos etenduskunstnik Keithy Kuuspu performance'iga (algus kell 19.00).
Katariin Mudisti näitusel "Nälkjad nagu meie" vallutavad galeriiruumi enam kui kolmsada viimase kolme aasta jooksul valminud keraamilist Nälkjat. Tuginedes arusaamale, et vastikus- ja atraktiivsustunne võivad eksisteerida kõrvuti, on harjumuspäraselt pigem ebameeldivust tekitavad olendid vormitud savist millekski esteetiliseks, vahest isegi erootiliseks.
Nälkjatele eriomaselt uljad skulptuurid on valminud paralleelselt Katariini pühendatud materjaliuuringutega protsessides nagu müüriladumine, nimekirjade koostamine või materjalide kogumine. Iga Nälkjas oma peenete detailide ja individuaalsusega tähistab perioode elatud kogemustest. Nälkjad on enese-määratletud ja olemuslikult seotud oma loojaga; käsitsi tehtud kunstiteosed, mis loovad iseenda konteksti: omaette maailma. Installatsioon annab vaatajale võimaluse heita pilk sellesse maailma ning kujutleda lugusid, mida see endas peidab.
Need lood võivad alguse saada Katariinist ja lõppeda Nälkjatega või vastupidi või hoopis mõlematpidi või üldse mitte kumbagi pidi. Nälkjad on puudutuse väljendus, minevikus olev paitus, liigutus, mida enam ei eksisteeri. Puudutusest alles jäänud Nälkjas on ühtlasi selle ainsaks tõendiks. Nii võib nende loomisprotsess paista eraldiseisvana Nälkjate praegusest olekust, jättes meid küsimusega: mis nad on?
Kunstnik Sophie Durand on näituse jaoks koostanud Katariinile ja tema Nälkjatele uue lühitekstide seeria.
Katariin Mudistile (1994) meeldivad, kuid samas ei meeldi nälkjad. Oma töödes uurib ta inimlikkuse eri tahke ja ilmnemise viise meie sotsiaalses maailmas. Hetkel õpib ta EKA Taidestuudiumi magistrantuuris, otsides ühist keelt visuaalse ja materjalikeskse kunstipraktika vahel. Aastal 2022 lõpetas ta EKA Kaasaegse Kunsti magistrantuuri ning 2018 Tartu Kõrgema Kunstikooli Meedia- ja Reklaamidisaini eriala. Oma õpingute ajal on ta
olnud külalisõpilane KASK ja Moholy-Nagy ülikoolides. Katariin on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Noorte Kaasaegsete Kunstnike Liidu ning Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige.
Näitus on avatud N-T 11.00-18.00 14. maini 2024.
Näituse meeskond:
Näituse tekstid: Sophie Durand
Näituse kujundus ja poduktsiooniabi: Alden Jõgisuu
Performance: Keithy Kuuspu
Kunstnik tänab: EKA Keraamika osakond, EKA Taidestuudium, KASK & Conservatorium, Laura de Jaeger, Johanna Mudist, Alan Voodla, Eva Nava, Terje and Taaniel Mudist, Jess Day, Mathias Väärsi, Joosep Kivimäe, Liisa-Lota Jõeleht, Elmo Ant, Riin Alatalu, Raivo Kuusik, Anne Eelmere ja teisi kaasamõtlejaid.
Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital, Põhjala ning Punch Drinks.
Näitusi HOP galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.
Lisainfo:
Maria Valdma-Härm
+372 511 2350
HOP galerii
Hobusepea 2, 10133 Tallinn
N–T 11.00–18.00
hopgalerii.ee
ENG
Katariin Mudist “Slugs like us” at the HOP gallery
The exhibition's opening is on April 18th at 6 p.m. accompanied by a performance by Keithy Kuuspu. A series of new texts for Katariin and her Slugs have been compiled by Sophie Durand on the occasion of this exhibition.
The exhibition is open: Thu–Tue 11–18 until May 14th, 2024.


The exhibition ‘Slugs like Us’ by Katariin Mudist infests the gallery with more than 300 ceramic slugs produced over the past three years. Building from an understanding that disgust and arousal are feelings that coexist, clay has been repetitively transformed into the form of a being that might ordinarily disgust into something beautiful, perhaps even erotic.
Infused with their own particular kind of spunk these sculptures have been both the focus of Katariin’s making and also have been produced alongside a relentless dedication to active material inquiry into processes such as bricklaying, list making and journaling. Each slug with their subtle details and individualisation marks periods of a lived experience. They are self-determined and intrinsically connected to their maker; contained crafted artworks that create a context: a world of their own. This new installation of the slugs gives viewers a glimpse into this world and the possibility to imagine what stories it might hold.
Stories may begin with Katariin and end with Slugs or vice versa or either or neither. These slugs are themselves an externalisation of touch, a caress that is in the past, an action that no longer exists. The slug that is left is the only evidence of this touch. And thus, their autopoetic production process might seem separate from their present state of being; leaving us with the question: what are they?
Katariin Mudist (1994) likes but also dislikes slugs. In her work, she explores humanity’s different facets and manifestations in our social world. She is undertaking a Master's degree in the Craft Studies program at the Estonian Academy of Arts (EKA), where her research is focused on searching for a common language between visual and material-focused art practices. In 2022, she graduated with a Master’s degree from the Contemporary Art Department at EKA and in 2018 she graduated from the Media and Advertising Design Department of the Pallas University of Applied Sciences. During her studies, she has been a visiting student at KASK in Ghent and Moholy-Nagy in Budapest. Katariin is a member of The Estonian Artists’ Association, Estonian Association of Young Contemporary Artists and Association of Estonian Printmakers.
The exhibition team:
Exhibition text by Sophie Durand
Exhibition design and production assistance by Alden Jõgisuu
Performance by Keithy Kuuspu
Thanks to EKA Ceramics Department, EKA Craft Studies, KASK & Conservatorium, Laura de Jaeger, Johanna Mudist, Alan Voodla, Eva Nava, Terje and Taaniel Mudist, Jess Day, Mathias Väärsi, Joosep Kivimäe, Liisa-Lota Jõeleht, Elmo Ant, Riin Alatalu, Raivo Kuusik, Anne Eelmere and other think-alongers.
The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, Põhjala, and Punch Drinks.
Exhibitions in HOP gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko Ltd.
Additional information:
Maria Valdma-Härm
+372 511 2350
HOP galerii
Hobusepea 2, 10133 Tallinn
N–T 11.00–18.00
hopgalerii.ee

Eelmine
Maria Erikson "Udused aiad"
Järgmine
Kalli Kalde „Loomise lood“

Lisa kommentaar

Email again: